KADINLARLA YENİ BİR DÜNYA YAZMAK

KADINLARLA YENİ BİR DÜNYA YAZMAK PANEL SERİSİPANEL1 - TİYATROYA KADIN KAHRAMANLAR YAZMAKPANEL2- KADIN KAHRAMANLARA KATMANLI BAKMAKPANEL3 - MODERN ADAPTASYONLAR VE FEMİNİST TİYATRO

KADINLARLA YENİ BİR DÜNYA YAZMAK PANEL SERİSİ

DOT, 2017/18 Tiyatro Sezonunda sahnelediği Zinnie Harris’in yazdığı ve Murat Daltaban’ın yönettiği ŞAFAKTA BULUŞ BENİMLE oyunundan yola çıkarak KADINLARLA YENİ BİR DÜNYA YAZMAK isimli bir seri panel gerçekleştirmiştir.

ŞUBAT, MART ve NİSAN aylarında gerçekleşen paneller, oyun yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği danışmanı ve aynı zamanda oyunun dramaturgu olan EBRU NİHAN CELKAN tarafından hazırlanmıştır.

Üst başlığı KADINLARLA YENİ BİR DÜNYA YAZMAK olan panel serisinin temaları, tiyatroda kadın, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, tiyatroda kadın kahramanların temsili ve psikolojik detaylı incelemesi, feminist tiyatro ve modern adaptasyonlardır.

Paneller DotKanyonda mekanında, Kanyon ve DOT ev sahipliğinde yapılmıştır.

21 Nisan Cumartesi yapılan MODERN ADAPTASYONLAR VE FEMİNİST TİYATRO paneli, DOT ve SUGENDER ortaklığıyla gerçekleşmiştir.

TİYATROYA KADIN KAHRAMANLAR YAZMAK

ZINNIE HARRİS, AYŞE GÜL ALTINAY ve EBRU NİHAN CELKAN

3 ŞUBAT Cumartesi

Panelde, Türkiye ve İskoçya’da kadın oyun yazarları ve kadın yönetmenlerin üretimlerinden ve açtıkları alandan başlayarak, tiyatroda kadınların varlığının yıllar boyunca nasıl değiştiği, yazarların tiyatro için “kadın kahramanlar” yazma yolculuğu ve Şafakta Buluş Benimle oyunundaki kadın karakterlerin özel detayları çerçevesinde bir konuşma gerçekleşmiştir.

ŞAFAKTA BULUŞ BENİMLE (MEET ME AT DAWN) oyunumuzu izlemek ve panele katılmak için İskoçya’dan gelen oyun yazarımız ZINNIE HARRIS, Edinburgh’ta yaşamaktadır ve The University of St Andrews’de Oyun ve Senaryo Yazarı Profesörüdür. Oyun ve Senaryo yazarlığının yanı sıra yönetmenlik de yapan Zinnie Harris, yazar ve yönetmen olarak birçok ödül kazanmıştır.
Royal Court, The Royal Shakespeare Company ve The Royal National Theatre tiyatrolarının resmi anlaşmalı oyun yazarlarından olan olan Zinnie Harris, 2015 yılından itibaren Edinburgh Traverse Theatre’da Associate Director olarak görev almaktadır.

Diğer konuşmacımız, (Professor of Anthropology) AYŞE GÜL ALTINAY Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender- Sabancı University Gender and Women’s Studies Center Of Excellence) direktörüdür. Kendisi antropoloji, kültürel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet üzerine dersler vermektedir.

Panelleri hazırlayan ve konuşmacı olarak her panelde yer alacak olan EBRU NİHAN CELKAN oyun yazarı ve dramaturgluğunun yanı sıra, Koç Holding, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, TÜSİAD, Vodafone, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurumlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Çeşitlilik alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Celkan, Sabancı Üniversitesi’nin lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmaya yönelik “Mor Sertifika” programının ve Kadın Çalışmaları bölümünün “Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları” programının performatif hikaye yazımı ve anlatıcılığı atölyelerinin eğitmenlerindendir.

KADIN KAHRAMANLARA KATMANLI BAKMAK 
YAS ve TRAVMA

Psikiyatrist ve Psikoterapist AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ, Psikiyatrist ve Psikoterapist EVRİM TELLİOĞLU ve EBRU NİHAN CELKAN

24 MART Cumartesi

“Eğer psikanaliz Oedipus yerine Antigone’yi başlangıç noktası olarak alsaydı neler farklı olurdu?” 
Kadın Kahramanlara Katmanlı Bakmak – Yas ve Travma paneli Judith Butler’ın can alıcı sorusundan yola çıkıyor.  Kadınlar yas ve travmayı nasıl deneyimliyor bu deneyim tiyatro sahnesine nasıl yansıyor? Bu deneyimlerin özgünlüğü, sınırlanamayışı hikayelerimize yeni bir gözle bakmamızı sağlayabilir mi? 

Panelin konuklarından Ayşe Devrim Başterzi, 1973’te Ankara’da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1998-2002 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği’nde psikiyatri ihtisasını tamamlayıp 2004 Nisan ayına kadar aynı klinikte uzman olarak çalıştıktan sonra 2004 Nisan ayından itibaren Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da göreve başladı. 2006 yılından itibaren de eş zamanlı olarak aynı üniversitede Tıp Eğitimi AD’da yardımcı doçent kadrosunda görev yaptı. 2011 Ocak ayında psikiyatri doçenti ünvanını aldı. 2016 Kasım ayında Mersin Üniversitesi’nden ayrılarak Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2016-2017 eğitim yılı boyunca Bilgi Üniversitesi Ruhsal travma ve Afet Çalışmaları Yüksek lisans programında eğitici olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları Major depresyon ve iki uçlu bozukluk (manik-depresif hastalık, bipolar bozukluk), kadın ruh sağlığı, ruhsal travma ve psikiyatri eğitimidir.

Diğer konuğumuz Evrim Tellioğlu, 2007 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2008-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ihtisasını tamamladı. 2013 yılından itibaren İstanbul’da psikiyatri uzmanı olarak çalışmakta ve halen İstinye Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, psikosomatik hastalıklar ve cinsel terapilerdir.

Panelleri hazırlayan ve konuşmacı olarak her panelde yer alacak olan Ebru Nihan Celkan, oyun yazarı ve dramaturgluğunun yanı sıra, Koç Holding, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, TÜSİAD, Vodafone, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurumlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Çeşitlilik alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Celkan, Sabancı Üniversitesi’nin lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmaya yönelik “Mor Sertifika” programının ve Kadın Çalışmaları bölümünün “Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları” programının performatif hikaye yazımı ve anlatıcılığı atölyelerinin eğitmenlerindendir.

MODERN ADAPTASYONLAR VE FEMİNİST TİYATRO

HÜLYA ADAK, MURAT DALTABAN, EBRU NİHAN CELKAN

21 NİSAN Cumartesi